ในเกม Golden Monkey จากค่าย Spade Gaming สำหรับการจ่ายเงินในการชนะสูงสุดของผู้เล่นแต่ละครั้งนั้น นับจากการชนะของสัญลักษณ์ที่ตรงกันตั้งแต่ 3 รีลขึ้นไป เรียงกันเป็นเพย์ไลน์กับรีลข้างเคียง โต๊ะจะจ่ายจากทั้งสองแบบ ทั้งการชนะจากซ้ายสุดไปขวาสุดและตรงตามจำนวนไอคอนที่ระบุในตารางอัตราต่อรอง คำนวณโบนัสสูงสุดเท่านั้นในแต่ละเพย์ไลน์ โดยรูปแบบการชนะแบบ 5 รีลมีถึง 50 แบบ มีดังต่อไปนี้

 1. ชนะแบบเรียงตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไป ในตำแหน่งแถวที่หนึ่ง
 2. ชนะแบบเรียงตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไป ในตำแหน่งแถวที่สอง
 3. ชนะแบบเรียงตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไป ในตำแหน่งแถวที่สาม
 4. ชนะแบบเรียงตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไป ในตำแหน่งแถวที่สี่
 5. ชนะแบบเรียงตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปเป็นตัว V หงาย นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง และช่องที่สามของแถวที่สาม
 6. ชนะแบบเรียงตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปเป็นตัว V คว่ำ นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดในช่องที่สามของแถวที่สอง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สาม และในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สี่
 7. ชนะแบบเรียงตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปเป็นตัว V หงาย นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สอง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง และช่องที่สามของแถวที่สี่
 8. ชนะแบบเรียงตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปเป็นตัว V คว่ำ นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดในช่องที่สามของแถวที่หนึ่ง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง และในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สาม
 9. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง
 10. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สอง, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สาม
 11. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สาม, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สี่
 12. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สอง
 13. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สาม
 14. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สาม, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สี่
 15. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่หนึ่งและสามของแถวที่สอง, ในช่องที่สี่ของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่ห้าของแถวที่สี่
 16. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สี่ของแถวที่สอง, ในช่องที่หนึ่งและสามของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สองของแถวที่สี่
 17. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สองของแถวที่สอง, ในช่องที่สามและห้าของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สี่ของแถวที่สี่
 18. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สี่ในแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สามและห้าของแถวที่สอง, ในช่องที่สองของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่งของแถวที่สี่
 19. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สองของแถวที่สอง, ในช่องที่สามของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สี่และห้าของแถวที่สี่
 20. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สี่และห้าของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สามของแถวที่สอง, ในช่องที่สองของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่งของแถวที่สี่
 21. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งและสองของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สามของแถวที่สอง, ในช่องที่สี่ของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่ห้าของแถวที่สี่
 22. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สี่ของแถวที่สอง, ในช่องที่สามของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและสองของแถวที่สี่
 23. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สอง สามและสี่ของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่ห้าของแถวที่สาม
 24. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่ห้าของแถวที่สอง, ในช่องที่สอง สามและสี่ของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งของแถวที่สี่
 25. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งของแถวที่สอง, ในช่องที่สอง สามและสี่ของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่ห้าของแถวที่สี่

ตารางจ่ายเงินเกม Golden Monkey